1 Şubat 2016 Pazartesi

31 Ocak 2016, TEV Mesnevî Sohbeti

Şefik Can Uluslararası Mevlânâ Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Muhterem H. Nur Artıran Hanımefendi 31 Ocak 2016 Pazar günü Türk Edebiyat Vakfı’nda Mesnevî Sohbeti yaptılar.

Tekbir ve salavat-ı şerifler ile başlayan sohbetlerinde Muhterem H. Nur Artıran Hanımefendi, önce Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e salâvat-ı şerife getirmenin önemini açıkladılar.

Muhterem H. Nur Artıran Hanımefendi sohbetlerine Mesnevî-i Şerif'in, Hz. Mevlânâ'nın ve Hak dostlarının özellikleri hakkında bilgiler vererek devam ettiler.

Hz. Mevlânâ'nın, “Yaşadığım müddetçe ben, Kur’an’ın kuluyum. Muhammed’in yolunun toprağıyım. Birisi benim sözlerimden, bu görüşlere aykırı mânâlar çıkarır, beni başka türlü tanırsa; Ben bu sözleri çıkaranlardan da bu sözlerden de bıkmışım, usanmışım.” beyitlerini hatırlatan Kıymetli Efendimiz Hz. Mevlânâ’nın eserlerinde ve yaşantısında tümüyle Kur’an-ı Kerim'i ve Peygamber Efendimiz(s.a.v.)’in izini takip ettiğini ifade ettiler.

Mesnevî-i şerifin önsözünde yer alan Hz. Mevlânâ'nın beyitlerini açıklayan Kıymetli H. Nur Artıran Hanımefendi Mesnevî-i Şerif'in Kur’an-ı Kerîm’in şerhi olduğunu ifade ettiler.
İstanbul ve farklı şehirlerden çok sayıda dinleyicinin büyük bir ilgi ile takip ettikleri ve yaklaşık iki saat süren sohbet Hz. Mevlânâ'nın vasiyetlerinin okunması ile sırlandı.

Aşağıda  bu özel sohbetten birkaç fotoğrafı bilgilerinize sunuyor, Mesnevî’nin önsözünde yer alan beyitleri ise idrak edip yaşayabilmek niyâzı ile sizlerle paylaşıyoruz.

“Bu kitap, Mesnevi kitabıdır. Mesnevi, hakîkate ulaşmak ve Allah'ın sırlarına agâh olmak, akıl erdirmek isteyenler için bir yoldur. Mesnevi, din asıllarının asıllarının asıllarıdır. Allah'ın en büyük şaşmaz şerîati, hakîkate giden nurlu yoludur. Mesnevi, içinde kandil bulunan kandilliğe benzer. Sabahlardan daha nurlu bir surette parlar. Hakîkati arayan gö-nüller için bir cennettir. Mesneuî'nin pınarları var, dalları var, budaklan var, bu pınarlardan bir tanesine "Selsebîl" derler. Burası makam sahiplerince, kalpleri uyanık insanlarca en hayırlı duraktır. En güzel dinlenme yeridir. Hayırlı insanlar, iyi kimseler, orada yerler, içerler, neşelenirler, ferahlanırlar. Mesnevi imanlılara şifâ, imansızlara hasrettir. Nitekim, Hakk: "Kur'ân-ı Kerîm ile çoğunun yolunu azıtır, çoğunun yolunu doğrultur. Hidâyete eriştirir." demişlerdir. Şüphe yok ki Mesnevi, temizlenmiş kişiler için gönüllere şifâdır. Hüzünleri giderir. Kur'ân'ı açıkça anlamaya yardım eder. Huyları güzelleştirir. Gönülleri temiz-insanlardan, hakîkati sevenlerden başkalarının Mesneuî'ye dokunmalarına müsâade yoktur.
Mesnevi âlemlerin Rabbi'nden gönüle inmiş hakîkatleri ihtiva eder. Gerçekten de Mesnevi Rabbü'lâlemîn tarafın-dan ilham olunmuş bir kitaptır. Bâtıl, onun ne önünden gelebilir, ne de ardından. Allah onu korur.”

Hz. Mevlânâ21 Ocak 2016 Perşembe

Mesnevîhân Şefik Can Dede'nin 11. Vuslat Yıldönümü Anma Etkinlikleri - Pakistan


Pakistan'ın vefâkar halkı, Sertarîk Mesnevîhân  Aziz Şefik Can Dede’mizin Onbirinci Vuslat Yıldönümü’nü farklı şehirlerde büyük bir muhabbetle gönülden yapılan  duâ ve niyazlar ile  kutluyor.
Tam bir şeb-i arus neşesinde geçen ve üç boyuna devam edecek olan  kutlamalar nedeniyle cadde ve sokaklar  afişlerle donatıldı. Bazı câmî ve medreselerde Şefik Can dedemiz adına  özel toplantılar düzenlendi. Kuran-ı Kerimler okundu, hatimler yapıldı.
Bu çok samimi dua ve niyazlar 23 Ocak 2016 Cumartesi günü  Şefik Can Dede’mizin  Konya, Üçler Hamuşanı’ndaki kabr-i şerifleri başında yapılacak olan dua ile eş zamanlı olarak  farklı şehirlerde yapılacak olan dua ve niyazlar ile  sıralanacağı bildirildi.
Kelama söze getirmekten ifade etmekten aciz olduğumuz bu çok samimi gönül hizmetinde maddi manevi emeği geçen tüm Pakistan'lı dostlarımıza kalbi şükranlarımızı sunuyoruz.

Cenâb-ı Hak cümlemizi ahde vefâ edenlerden, âşıklardan, sadıklardan eyleye inşallah.

Söz konusu etkinliklerden birkaç resmi aşağıda bilgilerinize sunuyoruz.

 

 

18 Ocak 2016 Pazartesi

17 Ocak 2016, Pazar İstanbul Türk Edebiyat Vakfı Mesnevî Sohbeti

Şefik Can Uluslararası Mevlânâ Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Muhterem H. Nur Artıran Hanımefendi, Efendim, 17 Ocak 2016 Pazar günü,Türk Edebiyat Vakfı’nda uzun bir aradan sonra yılın ilk Mesnevî sohbetine başladılar.
İstanbul’dan çok sayıda dinleyicinin iştirak ettiği sohbete farklı şehirlerden ve yurt dışından da teşrif eden dinleyiciler de oldu.
 
Muhterem H. Nur Artıran Hanımefendi sohbetlerinde günümüzde yaşanan temel sorunların kaynağı olan çatışma, öfke ve huzursuzlukların nedeni ve onları çözme yolu konusunda can alıcı noktalara değindiler. Zahir ve batın yaşantımıza güzellik, huzur ve mutluluk getirecek nice hakikatler lütfettiler.
 
Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in,”Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız, iman etmedikçe de cennete giremezsiniz” hadis-i şerifini hatırlatan Muhterem H. Nur Artıran Hanımefendi, birbirimizi görüş ve düşünce farklılıklarımızla kabul edip, sevmedikçe iç ve dış kavgalarımızın dinmeyeceğini açıkladılar.
Tüm Allah dostlarının Cenâb-ı Hak’tan gelen ilâh-i nurun yansıması olduğunu açıklayan Kıymetli H. Nur Artıran Hanımefendi Hak dostları arasında ayırım yapmanın, onları farklı görmenin kişiyi ikilik çukuruna düşüreceğini önemle vurguladılar.
Sohbetlerinin devamında Sevgili H. Nur Artıran Hanımefendi, insanı insan yapan en önemli hasletin düşüncesi olduğunu o nedenle bir anlık tefekkürün bin yıllık ibadetlerin en hayırlı olduğunu anlattılar. Hz. Pîr’imizin,” İnsan düşünceden ibarettir, gerisi et, kemik ve kıldır” sözünü açıkladılar ve düşüncenin ruhun kılıfı olduğunu da belirttiler.
Düşüncenin ateş gibi yakıcı olduğunu ifade eden Kıymetli H. Nur Artıran Hanımefendi bir düşünce ile nice dünyaların ateşe verilebildiğini o nedenle düşüncenin kontrollü kullanılması gerektiğini vurguladılar.
Düşünceyi her zaman iyiliğe ve güzelliğe hizmet etmek amacıyla uyandırmak gerektiğini açıklayan Cenâb-ı Hakk’ın kimseye azap ve belâ yağdırmadığını negatif düşüncelerden oluşan enerjinin yağmur gibi buharlaşıp gökyüzüne yükseldiğini ve yeniden bizi başımıza yağdığını da önemle belirttiler.  
Aşağıda bu özel sohbetten birkaç resmi bilgilerinize sunuyor, tevhid sırrına eren, temiz düşünce ile yaşantımıza devam edenlerden olmayı temenni ediyoruz.
 


16 Ocak 2016 Cumartesi

Şefik Can Dede anılacak...

Son yüzyılımızın çok değerli Mevlevî büyüklerinden Sertârîk Mesnevîhan Şefik Can Dede onbirinci vuslat yıldönümünde, 23 Ocak 2016, Cumartesi günü Şefik Can Uluslararası Mevlânâ Eğitim ve Kültür Vakfı’nın düzenlediği bir program ile Konya’da Üçler Hamuşânı’nda bulunan kabr-i şerifleri başında Kur’ân-ı Kerim tilâveti ve dualar ile Hz. Mevlânâ bendeleri, sevenleri ve dostları tarafından yâd edilecek.

1909 yılında Erzurum’un Tebricik Köyünde dünyamızı şereflendiren Şefik Can Dede, 23 Ocak 2005 yılında İstanbul’da Hakk’a yürümüş; kendi arzusu üzerine Konya Üçler Hamuşânı’na sırlanmıştı.

23 Ocak Cumartesi günü, öğle namazına müteakip, Sertârîk Mesnevîhan Şefik Can Dede'nin Üçler Hamuşânı’ndaki  kabr-i şerifinde yapılacak olan dua ve niyazlar, ülkemizden ve dünyanın farklı yerlerinden pek çok  Hakk âşığının da bir araya gelmesine vesile olacak. Hz. Mevlânâ'nın 22. kuşak torunu ve uluslararası Mevlana Vakfı Başkanı Faruk Hemdem Çelebi, Hz.Mevlânâ'nın 22.kuşak torunu ve Uluslararası Mevlânâ Vakfı Başkan Vekili Esin Çelebi Bayru, ayrıca Hz. Mevlânâ'nın 23. kuşak torunu Neşet Çelebi, İstanbul ve Konya'dan çok muhterem aziz Mevlevî Dedeleri, Pakistan'dan teşrif edecek olan ve Kâdiri meşayıhlarından Peer Syed Mudassir Shah ve Muhammed Salman Ali Efendi, Muhterem H. Nur Artıran Hanımefendi Başkanlığındaki Şefik Can Uluslararası Mevlânâ Eğitim ve Kültür Vakfı üyeleri; Hz.Mevlânâ’ya gönül vermiş birçok Mevlevî muhibbanı ve farklı ülke ve şehirlerden teşrif edecek olan pek çok gönül dostlarının katılımı beklenmektedir.

Onbirinci vuslat yıldönümünde Hâk Âşığı Sertarik Mesnevîhan Şefik Can Dede’yi rahmet minnet ve özlem ile yâd ediyoruz.
 
 
 
 
9 Ocak 2016 Cumartesi

8 Ocak 2016, Adana Kimsesiz ve Yardıma Muhtaç Çocukları Koruma Derneği, Mesnevî Sohbeti

Şefik Can Uluslararası Mevlânâ ve Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Muhterem H. Nur Artıran Hanımefendi, 8 Ocak 2016 Cuma günü Adana Kimsesiz ve Yardıma Muhtaç Çocukları Koruma Derneği'nin organize etmiş olduğu çok özel bir Mesnevî Sohbeti yaptılar.

 Adana gerçekleşen sohbete çok sayıda seçkin dinleyici büyük ilgi gösterdi.
 Yaklaşık iki saat süren sohbette Muhterem H. Nur Artıran Hanımefendi maddi ve manevi yaşantımızı güzelleştirecek çeşitli konuları Mesnevî-i Şerif'ten bazı beyitler,Kur'an-ı Kerîm'den âyetler ve hadis-i şerifler ile açıkladılar.

Gönlümüze aşk u muhabbet olan bu güzel organizasyon için Adana Kimsesiz ve Yardıma Muhtaç Çocukları Koruma Derneği'ne gönül şükranlarımızı sunuyor, Mesnevî sobetine teşrif eden tüm dostlarımıza da en kalbi duygularımızla teşekkür ediyoruz.

 Aşağıda söz konusu sohbetten birkaç resmi sizlerle paylaşıyor,  gönüllerinizin her daim aşkın aydınlığı içinde olmasını niyaz ediyoruz.4 Ocak 2016 Pazartesi

17 Ocak 2016 Mesnevî Sohbeti - Sultan Ahmet Türk Edebiyat Vakfı

Muhterem H. Nur Artıran Hanımefendi, 17 Ocak 2016, Pazar günü saat 14:00'da İstanbul, Sultan Ahmet Türk Edebiyat Vakfı'nda Mesnevî Sohbeti yapacaklardır.

Özlemle beklediğimiz cennet meyveleri mesabesinde olan Mesnevî sohbetindeki ledünni sözler ile ruhumuzu beslemek, bu gurbet diyarında cennetin güzelliğini duyumsayıp, zevk edebilmek için siz gönül dostlasımızla Mesnevî sohbetinde buluşmayı niyâz ediyoruz.

"Bu kitap, Mesenvî kitabıdır. Mesnevî, hakîkate ulaşmak ve Allah'ın sırlarına âgâh olmak, akıl erdirmek isteyenler için bir yoldur. Mesnevî, din asıllarının asıllarının asıllarıdır. Allah'ın en büyük şaşmaz şerîati, hakîkate giden nûrlu yoldur. Mesnevî, içinde kandil bulunan kandilliğe benzer. Sabahlardan daha nûrlu bir sûretete parlar. Hakîkati arayan gönüller için bir cennettir."

 Hz. Mevlânâ'nın Mesnevî-i Şerîf'in Birinci Cildine yazdığı Önsözden alıntıdır.

3 Ocak 2016 Pazar

8 Ocak 2016, Cuma Adana AKMCDER'de Mesnevî Sohbeti

Sevgili gönül dostlarımız,

Muhterem H. Nur Artıran Hanımefendi, 8 Ocak 2016,Cuma günü ADANA’da,  Adana Kimsesiz ve Yardıma Muhtaç Çocukları Koruma Derneği’nin (AKMCDER) organize ettiği programda Mesnevî Sohbeti yapacaklardır.

Dernekte barınmakta olan 7-17 arasındaki çocuklar yararına düzenlenmekte olan program  saat 13:30’da Adana Seyhan Otel’de yapılacaktır.

NOT: Program davetiyeleri 40 ytl bağış karşılığında  AKMCDER dernek  yönetiminden temin edilebilir. ( Dernek tüm giderlerini düzenlediği çeşitli programlardan elde ettiği gelir ve bağışlar ile sağlamaktadır.)