7 Nisan 2014 Pazartesi

6 Nisan 2014 - Mesnevi Sohbeti

Kıymetli Gönül Dostlarımız;

Sizleri, ruhumuza bahar mevsiminin tazeliğini ve diriliğini getiren Mesnevî sohbetinin, neşesi, aşkı ve muhabbeti ile selâmlarız.

Muhterem H. Nur Artıran Hanımefendi, Türk Edebiyâtı Vakfı’nda, 6 Nisan 2014 Pazar günü,  “İnsan-ı Kâmil’in Vasıfları Nelerdir?" konulu bir Mesnevî sohbeti yaptılar. 
Mesnevî’nin Fâtihası hükmünde olan ilk on sekiz beyti okuyarak sözlerine başlayan Sayın H.Nur Artıran, bu beyitlerde sözü edilen “ney”in, “insan-ı kâmil”i sembolize ettiğini dile getirerek; “ney”in oluşum hikâyesini anlattılar. Mi'râç hâdisesinde, Hz. Peygamberimiz’in, âli zatına Cenâb-ı Hakk tarafından indirilen ledün sırrını, Hz. Ali ile paylaştığını ve Hz. Ali’nin kendisindeki vecdi, aşkı ve muhabbeti kuyudaki bir suya anlattığını, böylelikle kuyudaki suyun çoşup taşmasından oluşan göletlerde, ney kamışının bittiğini ifâde ettiler.

Sözlerine ”insan-ı kâmil”in vasıflarını anlatarak devam eden Sayın H. Nur Artıran, Peygamber vârisi olan ”insan-ı kâmiller”in ve velîlerin, bir anne, baba şefkâtiyle halkı koruduklarını, halka gelecek olan belâyı ve kazayı kendi üzerlerine aldıklarını vurgulayarak; velîlerin vaktin İsrafil’i olduğunu, ölü olan ruhların onların gönül nağmeleriyle dirildiğini ve bahar mevsiminin canlılığını taşıyan sözlerinin, bizlerin beden toprağına da bahar mevsiminin tesirini yaptığını belirttiler. Bu nedenle soğuk ve sert olsa da, ruhumuzda bahar çiçeklerinin yeşerebilmesi için, İlâhi rahmet çeşmesinden katreler olan bu sözlere karşı, gönüllerimizi açık tutmamız gerektiğini sözlerine eklediler.
Bu özel anlara dâir fotoğraflarımızı sizlerle paylaşırken; saygılarımızı ve sevgilerimizi sunuyoruz.
2 Nisan 2014 Çarşamba

29-30 Mart 2014 - Evrensel Sûfi Konferansı

Değerli Gönül Dostlarımız;

29-30 Mart tarihleri arasında, İstanbul’da, Evrensel Sûfi Konseyi Başkanı Muhterem Dr H.J. Karimbakhsh Witteveen’in öncülüğünde, “Evrensel Sûfi Konferansı” toplantısı gerçekleşti.

Şefik Can Uluslararası Mevlânâ Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Muhterem H. Nur Artıran Hanımefendi’nin, Mevlevî yolunu temsilen katıldığı bu çok özel toplantıya, dünyanın dört bir yanından farklı din ve tarikatların başında bulunan otuz manevî rehber de iştirâk ettiler. Eresin Crown Otel’de gerçekleşen iki günlük toplantıda hazır bulunan çok özel katılımcılar; Hollanda’dan Pir İnayet Khan’a bağlı Evrensel Sûfi Konseyi Başkanı ve eski IMF Başkanı Muhterem Dr H.J. Karimbakhsh Witteveen, Pakistan’dan Evrensel Sûfi Konseyi Başkan Yardımcısı Pir Mudassir  Seyyid Nazar Şah, Hindistan’dan Ajmer Shareef Dergâhından Çiştiyye tarikatı mürşidi;  Seyyid Salman Chishti,  Karaçi Pakistan’dan Hiristiyan tarikatı Franz von Assisi’ye bağlı; Moghal Masih,  Amerika’dan Şeyh Bawa Muhaiyaddeen’e bağlı Global Güvenlik Enstitüsü Başkanı; Jonathan Granoff, Japon Zen öğretisi eğiticisi ve yazar; Brigitte van Baren, Hindistan’dan Kriya Yoga öğretisini temsilen; Paramahamsa Prajnanananda, Pir İnayet Khan’a bağlı, Uluslararası Sûfi Ruhaniyeti Başkanı ve Çişti Müzik okulu müdürü; Shabda Kahn, Kanada’dan Uluslararası Sûfi Hareketi Başkanı Mürşid Nawab Pasnak, Senagal’den Şeyh Ahmadou Bamba’ya bağlı Uluslararası Sufi Okulu Khidmatul Khadim’i temsilen; Rafeeq Hatteea, Güney Amerika, Şili’den Nakşi Tarikatını temsilen; Abdul Matin Vicente Cruz, Hollanda’dan Wali van der Putt’tu.

Evrensel Sûfi Konseyi toplantısı; sûfizmin içinde barındırdığı saygıdan, sevgiden, uyumdan, hoşgörüden ve evrensel kardeşliğin güzelliğinden oluşan mesajı yaymak, farklı geleneklerden ve inanışlardan gelen ezoterik eğitimlerin en üst düzey sorumlularıyla bir araya gelerek karşılıklı saygıya ve anlayışa dayalı, uyum içinde ortak çalışmalar yapmak amacıyla düzenlendi. Tüm katılımcıların en önemli gâyesi; içinde yaşadığımız fâni dünyada huzura, sevgiye, saygıya ve barışa yönelik yapılan farklı hizmetleri çok daha geniş kitlelere taşıyabilmekti. İki gün boyunca bu doğrultuda fikir alışverişi içinde geçen oturumlar, ileride yapılacak olan pek çok önemli çalışmaların ilk adımını oluşturmakla birlikte, nice güzelliklerin yeşereceği tohumların ekilmesine de vesile oldu.

Toplantının son gününde ise;  Uluslararası Sûfi Konseyi Başkanı Dr H.J. Karimbakhsh Witteveen’in ve Pir Müdessir Seyyid Nazar Şah’ın Muhterem H. Nur Artıran Hanımefendi’yi konseyin yönetim kurulu üyeliğine dâvet etmesi günün en önemli gelişmesi oldu. Bu iki muhterem zât-ı şerif, söz konusu dâvetin Sayın H.Nur Artıran tarafından kabul edilmesinin kendileri için çok büyük bir onur ve mutluluk olacağını belirttiler. Sayın H.Nur Artıran, yapılan zarif teklife gönülden teşekkürlerini sunarak; bu ulvî dâvetin kendileri için İlâhî bir lütuf olduğunu açıkça ifâde ettiler. Dr H.J. Karimbakhsh Witteveen’in başkanlığını yaptığı Uluslararası Sûfi Konseyi’nde Pir Müdessir Seyyid Nazar Şah’dan sonra,  Muhterem H.Nur Artıran Hanımefendi’nin de katılımıyla üç kişilik bir yönetim kurulu oluşmuş oldu. Böylelikle, önümüzdeki yıl düzenlenmesi düşünülen ikinci toplantının yeniden İstanbul’da yapılmasına karar verildi.

 Çiştiyye dergâhından Syed Salman Chishti, Muhterem H. Nur Artıran Hanımefendi’ye teşekkür duygularının ifâdesi olarak Çiştiyye tarikatını temsilen, tâc-ı şeriflerinin örtüsünü hediye ettiler. Sayın H.Nur Artıran da, Şefik Can Uluslararası Mevlânâ Eğitim ve Kültür Derneği adına, Evrensel Sûfi Konseyi Başkanı Muhterem Dr H.J. Karimbakhsh Witteveen ve Başkan Yardımcısı Muhterem Pir Müddesir Seyyid Nazar Şah’a özel hediyeler sundular.

Toplantının birinci gününün sonunda, Evrensel Sûfi Konseyi’ne katılan tüm manevî büyükler,  Şefik Can Uluslararası Eğitim ve Kültür Derneği’ne teşrif ederek; derneğin mûsiki grubunun icra ettiği mûsiki ve sema’dan derinden etkilendiler.  İkinci günün sonunda ise, dünyanın farklı yerlerinden ülkemize teşrif eden bu değerli mâna sultanlarının onuruna, Şefik Can Uluslararası Eğitim ve Kültür Derneği adına bir akşam yemeği verildi. Yemeğin ardından, bu değerli mâna sultanlarına, derin bir dostluk ve aşk u muhabbet duygusu ile veda edildi.

“Kesrette Vahdeti Görmek” teması ile düzenlenen bu özel toplantının fotoğraflarını paylaşırken; saygılarımızı ve sevgilerimizi sunarız.
21 Mart 2014 Cuma

16 Mart 2014 - Mesnevi Sohbeti

Değerli Gönül Dostlarımız;
Muhterem H. Nur Artıran Hanımefendi, Türk Edebiyâtı Vakfı’nda, 16 Mart 2014 Pazar günü gerçekleştirdikleri Mesnevî sohbetleriyle, gurbet diyârında olan ruhlarımıza, manevî büyüklerimizin ledünni sözleri ile cennet meyveleri sundular.

“İnsan insanın aynasıdır.” Hadis-i Şerif’ini hatırlatarak sözlerine başlayan Sayın H.Nur Artıran, insanın etrafını da kendi gözünce ve kendi gönlünce görüp algıladığını, kişinin kendisini doğrultmadan bir başkasına faydalı olamayacağını, Mümine yakışan hasletin ise hüsn-i zan sahibi olmak olduğunu dile getirdiler.
 
Sözlerinin devamında; insanı Muhammedî yoldan ve cümle güzelliklerden ayıran en önemli nedenin benlik ve kibir olduğunu Beyâzid-i Bistâmî Hazretleri'nin sözleriyle dile getiren H. Nur Artıran Hanımefendi; “kibr” kelimesinin “ulu, yüce” anlamına gelen Arapça bir kelime olduğunu, “ulu, yüce” sıfatlarının kusurlu, eksik kullar ile bağdaştırılamayacağını, ulu ve yüce olanın ancak Rabbimiz ve O’nun Habib-i Kibriyâ’sı olduğunu, ayrıca tevâzu sahibi olmanın güzelliğini ve kişinin kendisini hiç kimseden üstün görmemesi gerektiğinin ehemmiyetini vurguladılar.
 
Dinlediklerimizi anlamayı, anladıklarımızı görmeyi, gördüklerimizi de yaşamayı niyâz ederken; bu feyizli güne dâir fotoğraf karelerini sizlerle paylaşıyor, selamlarımızı ve sevgilerimizi sunuyoruz.


17 Mart 2014 Pazartesi

Cânânda Fâni Olmuş Bir Can: Şefik Can

Kıymetli Gönül Dostlarımız;

Fatih Üniversitesi Kütüphanesi,  Son Mesnevîhân Şefik Can’ın vuslat yıldönümü vesilesi ile, 18 Mart 2014 Salı günü, saat 14:00 – 16:00 arasında,  Cânânda Fâni olmuş bir Can: Şefik Can başlığı altında bir anma ve sergi programı düzenlemektedir.

Muhterem H. Nur Artıran Hanımefendi’nin özel konuşmacı olarak katılacağı bu önemli toplantı, Fatih Üniversitesi Thomas Edison Seminer Salonu’nda gerçekleşecektir.

Anma programının akabinde ise büyük bir Hakk âşığı olmanın yanısıra kitap âşığı da olan Son Mesnevîhân Şefik Can’ın Fatih Üniversitesi Kütüphanesi’ne bağışladığı kitaplardan oluşan Şefik Can Arşiv Sergisi gezilebilecektir.

Program ile ilgili detaylı bilgileri bulabileceğiniz  afiş ve dâvetiyeyi ekte bilgilerinize arz eder; sevgilerimizi ve saygılarımızı sunarız.

Adres:
Hadım köy Yolu Üzeri
34500 Büyükçekmece / İstanbul
Tel: +90 (212) 866 33 00 (1919)

2 Mart 2014 Pazar

2 Mart 2014 - Mesnevi Sohbeti

Değerli Gönül Dostlarımız;

Ruhumuzun nice cennet meyvelerini zevk ettiği, mânevi büyüklerimizin sözleriyle canımızın âb-ı hayât bulduğu bir Mesnevî sohbetinin daha şükrü, aşk ve muhabbeti ile sizleri selâmlarız.

Muhterem H. Nur Artıran Hanımefendi, Türk Edebiyatı Vakfı’nda, 02 Mart 2014 Pazar günü, Mesnevî-i Şerîf’in ön sözünü beyit beyit şerh edip; Hz. Mevlânâ’nın gönlündekileri kendi eliyle kaleme almış olduğu bu ön sözün, hakikatte Hz. Pîr’in öz düşüncesinin yansıması ve aynı zamanda altı ciltlik Mesnevî’nin de özü olduğunu açıkladılar.

Sohbetlerinin devamında, hakikate ulaşmak gâyesinde olan Hakk yolcularının; bu gâyelerine vâsıl olmak için, manevî büyüklerimizin âb-ı hayât hükmünde olan sözlerini yaşamaları gerektiğini vurgulayan Sayın H.Nur Artıran, bu sözleri yaşamanın ise ancak çok güçlü bir îman ile mümkün olduğunu belirttiler.

Bu feyizli güne dâir, fotoğraf karelerini sizlerle paylaşırken; saygılarımızı ve sevgilerimizi sunuyoruz.
16 Şubat 2014 Pazar

16 Şubat 2014 - İsviçre'deki Âyin-i Şerîf

Kıymetli Gönül Dostlarımız;

Muhterem H.Nur Artıran Hanımefendi, İsviçre’deki Mevlevî Dedesi Hüseyin Peter Cunz Efendi’nin dâvetleri üzerine, Zürih- St. Jakob Kilisesi’nde, 16 Şubat 2014 Pazar günü düzenlenen Âyin-i Şerîf'e iştîrak ettiler.

Sayın Faruk Hemdem Çelebi’nin de katıldığı programda, Sayın H. Nur Artıran Hanımefendi, dâvetleri için Sayın Peter Cunz Beyefendi’ye ve Âyin-i Şerîf ile ilgili hazırlıklarda emeği geçen herkese, cân u gönülden şükranlarını dile getirerek sözlerine başladılar. Mesnevî-i Şerîf’in ilk on sekiz beytini Farsça okuyarak konuşmalarına devam eden H. Nur Artıran Hanımefendi, St. Jakob Kilisesi’nde bulunan hâzırûnun gönüllerinde gül râyihaları bırakarak konuşmalarını tamamladılar.

Söz konusu müstesna demlere dâir fotoğraf karelerini, ekte bilgilerinize arz ediyor; saygılarımızı ve sevgilerimizi sunuyoruz.


4 Şubat 2014 Salı

2 Şubat 2014 - Mesnevi Sohbeti

Değerli Gönül Dostlarımız;

Muhterem H. Nur Artıran Hanımefendi, Türk Edebiyâtı Vakfı’nda, 02 Şubat 2014 Pazar günü, “Hakk Sohbeti Dinlemenin Adâbı” konulu bir Mesnevî Sohbeti gerçekleştirdiler.

Sözlerine, “Manevî sohbetin, bâtında Cuma namazı ile eşdeğer olduğunu, bu namazın abdestinin ise, hüsn-i zan yâni güzel düşünce olduğunu” ifâde ederek başlayan Sayın H.Nur Artıran Hanımefendi; konuşmalarına Abdûlkadir Geylânî Hazretleri’nin, “Hakkında tam bir hüsn-i zan beslemediğiniz kişinin sohbetinden asla faydalanamazsınız.” sözünü açıklayarak devam ettiler. “Güzel düşünce ile dinlenen Hakk sohbetinin ise, su gibi olduğunu ve kişiyi manevî olarak temizlediğini” belirttiler.

Yaşanan bu özel demlere dâir, fotoğraf karelerini sizlerle paylaşırken; saygılarımızı ve sevgilerimizi sunuyoruz.